Jasnovidné vhledy a řešení pro tajemství  osobního i pracovního života

vyřeš to jednou provždy

Co dělám?

Pracuji s lidmi, kteří jsou ochotni měnit svět skrze sebe samotné. Učím je pracovat s vlastními stíny a tím odhalovat své dary. Jsem navigací na cestě do vlastního srdce a žití skrze soulad duše, hmoty a Ducha.
Má životní traumata a jejich řešení, mě naučila cítit duše a jejich potřeby beze slov.
Duše má vizi, potenciál, zadání pro tento život a touhy a to je to, co Vám v našich setkáních tlumočím.
Vedu do jiných úrovní vědomí, kde se "problém" mění a léčí.
Studuji astropsychologii, homeopatii a psychosomatiku, což mi pomáhá vysvětlit klientům jejich postoje a nepochopení v každodenním životě. 
Má energie se spolupráci s Vyšším Já a mými dary spouští procesy, které Ti už nedovolí vědomě setrvávat ve starém, nefunkčním nastavení, kde nebylo flow.

Jak spolu můžeme pracovat ?

Soulladění je vizionářským přístpem k archetypům a práce s nimi pomocí energetických přenosů. Je prvním stupněm Akademie Nové Ze-mě

Individuální jasnoterapie na míru probíhají přez Skype nahrávaný hovor. Téma často odhalí až duše sama, podle své potřeby. 

Jasnovidným vhledem zjistím, co v tvé práci nefunguje a brání úspěchu. Odstraníme nepotřebné a naladíme Tě na frekvenci souladu a přirozenosti.

Reference  klientů

Řekni mi, kam jdeš a já ti řeknu, kde stojíš